Ladda ner reklammaterial

Mediacenter

Allt tillgängligt reklammaterial kan laddas ner här. För att öppna ZIP-filen behöver du ett lösenord som du har fått från oss i förväg. Om du inte har fått lösenordet eller om du har några frågor, vänligen kontakta oss.

Print media

Folder DIN long
Format210 x 100 mm (closed) Contents6 Pages
Invoice Insert DIN A4 Portrait
Format297 x 210 mm Contents1 Page
Invoice Insert DIN long
Format210 x 100 mm Contents2 Pages
Advertisement DIN A4 Portrait
Format297 x 210 mm Contents1 Page
Advertisement DIN A5 Landscape
Format210 x 148 mm Contents1 Page
Rollup 1000x2000mm
Format1000 x 2000 mm Contents1 Page
Poster DIN A2 Portait
Format420 x 594 mm Contents1 Page

Forms

Data Sheet for FSP-Packages
FormatA4 Contents1 Page

Digital Media

Email Signature
Format800 x 300px Contents1 Page